Trycksaker med hög kvalitet sedan 1993.
Vi har de bästa leverantörerna och förhandlar fram de bästa tryckpriserna.
Palm & Co – när bara det bästa är gott nog!

Logotyp

Faktortjänsten

Företaget grundades 1993. Anledningen var och är att det finns ett behov av en länk mellan köpare och producent – kunden vet vad den vill ha, men hittar inte alltid rätt leverantör för varje unik produktion. Det är just det som är vår specialitet!

Verksamheten var då som nu koncentrerad kring att hjälpa företag och reklambyråer med rådgivning och att producera sina trycksaker på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har sedan starten varit helt fristående från våra underleverantörer vilket ger oss möjligheten att helt fritt välja den lämpligaste leverantören för varje enskilt uppdrag. Vi skräddarsyr helt enkelt varje produktion – och ändå blir det i längden billigare att använda oss!

Produktionsbyrån

Förutom att verka som fristående faktorer hjälper vi våra kunder med att producera snabba original till bra priser. Vi arbetar idag flera personer i ett nätverk, faktorer och produktionsledare, duktiga kreatörer inne i ateljén och vi tar in ytterligare personer vid behov.

Välkommen till Palm & Co AB – för att det lönar sig!

 

Ett urval av kunder vi jobbat med:

kunder